गुरुवार, १४ जुलै, २०१६

निळं आभाळ

निळं आभाळ
पांढरा ढग.
हिरवं कुरण.
लाल फुल.
मातकट पायवाट,
हिरवे किनारे.
काळा रस्ता,
पिवळी फुले.
तांबडी कौलं,
काळसर धूर.
पाणेरी ओहोळ,
तांबडं वासरू.
गोरं अंग,
गोरा तळहात,
पागोळ्या-पागोळ्या
टपटप हातात.
भिजलेली माती,
भरलेलं आभाळ,
गुलाबी तळवे
पावसाच्या पाण्यात.
पंकज
२७.०७.०७